Satış Sözleşmesi

Aşağıda web site kullanımına ilişkin sözleşme yer almaktadır. KULLANICI ve TEMA WEB TASARIM bu sözleşme gerekliliklerine uymak zorundadır.

1. TARAFLAR

a) Merkez mahallesi Pekçakır İş Merkezi No:1 Gaziosmanpaşa/İstanbul adresinde mukim Tema web tasarım hizmetleri (iş bu protokolde kısaca "TEMA WEB TASARIM" olarak anılacaktır) ile diğer tarafta web sitesinin kullanım hakkını satın alacak olan şahıs veya şirket (bundan böyle KULLANICI olarak anılacaktır) arasında yapılmış bir sözleşmedir.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

a) Tema Web Tasarım hazır web paketinin 1, 2, 3, 4 ve 5 yıllık kullanım hakkının (yalnızca TEMA WEB TASARIM sunucularında kullanılmak üzere) satın alınması için TEMA WEB TASARIM ile KULLANICI arasında yapılmış sözleşmedir.
b) Satın alma formunda belirtilen e-posta adresi, tebligat adresi olarak kabul edilir.
c) Bu sözleşme 9 ana madde olarak düzenlenmiştir.

Bu sözleşme, Web Sitesi'nin satın alınması ve kullanılması sırasında TEMA WEB TASARIM ile KULLANICI arasındaki ilişkiyi düzenler. 

3. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

a) Bu sözleşme, KULLANICININ TEMA WEB TASARIM sitesi üzerinden Satın Alma formunu doldurup onaylaması ile başlar ve KULLANICININ seçtiği alan adının altında Web Sitesi'nin kurulumunun yapılarak yayına girmesiyle geçerlilik kazanır ve satın almış olduğu pakete göre  1 ila 5 yıl arası boyunca devam eder. belirlenen süre sonunda kullanıcı Web Sitesi'ni temawebtasarim.com adresinde bulunan Müşteri Paneli üzerinden Kredi Kartı ile yenilemişse veya TEMA WEB TASARIM hesabına Web Sitesi tutarını yatırılarak TEMA WEB TASARIM'A mail veya ödeme bildirim formu ile bilgi verilmişse sözleşme yenilenmiş sayılır. 

4. ÜCRET VE ÖDEMELER

a) Sözleşmeye konu olan ilgili web sitesinin satış fiyatı ücreti satın alma formunun bulunduğu ilgili sayfada belirtilmiştir. Satın alınma tarihinden itibaren 5 yıl sabit fiyat garantisi vardır. Satın alma esnasında o anki bedeller üzerinden hesaplama yapılır ve KULLANICININ bu ücreti kredi kartı veya banka havalesi ile ödemesi sonucu 1 gün içerisinde Web Sitesi aktif edilir ve bunun sonrasında KULLANICIDAN sözleşmenin kapsadığı yıl için ilave bir ücret talep edilmez.

5. CAYMA HAKKI

a) KULLANICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği domaine kurulumundan sonra cayma, domain değiştirme hakkına sahip değildir. Ürünlerimiz domaine lisanlıdır, herhangi bir lisans takip sistemi yoktur, lisans silme işlemi yapılamamaktadır. Bu nedenle sipariş verdiğiniz Web Tasarım Paketini teslim aldığınızdan itibaren ürün kullanımı ortaya çıkmaktadır.  Bu nedenle Web Tasarım Paketinin domaine kurulduğu ya da, mail ile müşteriye web sitesi bilgileri gönderildikten sonra iade, iptal, cayma hakkı bulunmamaktadır. Ancak müşteri, Web Tasarım Paketinin kurulumu henüz yapılmamış ise, kurulum almayan müşteriler için de mail ile gönderilmemiş ise domain değiştirme, cayma, iade hakkı ortaya çıkmaktadır.

6. HİZMET

a) TEMA WEB TASARIM tarafından kullanıcıya sunulan hosting alanına belirtilen 1(adet) domain dns tanımlaması yapılır. Bu domain adının değiştirilmesi istenemez, bu alan bir başkasına satılamaz, kiralanamaz. Bir başkasının kullanımına sunulamaz.
b) KULLANICI Web Sitesi hizmeti alırken, TEMA WEB TASARIM sunucularındaki hosting sistemini, programları aynen kabul etmiş sayılır. 
c) Ek hizmet alınmayan web sitesine veri girişi (bilgi, fotoğraf, ürün vb.) girişi KULLANICI tarafından yapılır.
d) Web sitesi tasarımında KULLANICI, TEMA WEB TASARIM'ın ücretsiz sunduğu temalardan birini seçerek kullanır. Tüm tasarım ve tema düzenlemeleri KULLANICI tarafından yapılır.
e) TEMA WEB TASARIM, kullanıcılara hafta içi mesai saatleri içinde telefonla ve haftanın yedi günü e-posta ile teknik destek (soruların cevaplanması şeklinde) verir.
f) Uluslararası domain tescillerinde, https://www.nettacompany.com.tr - https://www.guzel.net.tr ve https://tr.godaddy.com adresindeki şartlar ve kurallar geçerlidir. Müşteri tescil hizmeti alırken bu şartları kabul etmiş sayılır.
g) KULLANICI'ya tahsis edilen web alanı ve trafik limitlerinin aşılması durumunda ekstra alan, trafik veya özel sunucu belirlenen ücret karşılığında tahsis edilir.
h) Satın alınan ek hizmetler, 24 ile 48 saat arasında KULLANICI'ya teslim edilir..

7. TARAFLARIN HAK VE SORUMLULUKLARI

a) KULLANICI, Web Sitesi'ni sözleşme süresi boyunca kullanma hakkına sahip olur. Web Sitesi'ni üçüncü şahıslara veya kuruluşlara devredemez, kiralayamaz ve satamaz. 
b) KULLANICI, Web Sitesi'nde telif ve lisans haklarına muhalif program ve içerik yayınlanamaz. KULLANICI, Web Sitesi içeriğinden tamamen kendisi sorumludur. KULLANICI, oluşturduğu içeriğin T.C. yasalarına aykırı olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. İçeriğin aykırılığından doğabilecek aksaklıklarda TEMA WEB TASARIM hiç bir sorumluluk kabul etmeyecektir.
c) TEMA WEB TASARIM, KULLANICININ hizmetine sunduğu Web Sitesi'nin sözleşme süresi boyunca teknik aksaklıklar ve zaruretler dışında devamlılığını ve çalışabilirliğini taahhüt eder.
d) KULLANICI, Web Sitesi'ne yönelik talep ettiği taktirde TEMA WEB TASARIM talebi değerlendirerek yerine getirip getirmeyeceğine kendisi karar verir. 
e) Web Sitesi sadece TEMA WEB TASARIM'ın belirlediği sunucularda yayınlanır. KULLANICI istediği başka bir sunucuda Web Sitesi'nin yayınlanmasını talep edemez. TEMA WEB TASARIM, KULLANICIYA Yönetim Paneli şifreleri dışında ayrıca bir ftp şifresi ve ftp alanı tahsis etmez.
f) TEMA WEB TASARIM, sözleşme süresince KULLANICI sitesinin teknik zaruretler ve mücbir sebepler dışında her zaman ulaşılabilirliğini garanti eder.
g) KULLANICI, TEMA WEB TASARIM web paketlerini kullanarak yaptığı yayınların içerisinde porno içerikli resim, yazı, video vb. barındıramaz. 
h) KULLANICI, Web Sitesi'ın en altında TEMA WEB TASARIM'ın telif vb. haklarını hatırlatıcı yazı ya da logonun bulunmasını ve bu yazıya  TEMA WEB TASARIM web sayfasına bağlantı verilmesini kabul eder. Telif yazısı ek hizmet alınarak kaldırılabilir.
i) TEMA WEB TASARIM, Web Sitesi ile ilgili değişiklikleri, gelişmeleri, yeni hizmet ve ürünleri hakkında açıklayıcı bilgileri Yönetim Panelleri aracılığıyla yapabilir.
j) KULLANICI, TEMA WEB TASARIM'ın YANDEX ve ÖZEL E-MAİL SUNUCULARI aracılığıyla sunduğu e-posta sunucudan ve hesaplarından kötü amaçlı ve spam mail gönderemez. 
k) TEMA WEB TASARIM, KULLANICI'nın mail hesaplarını kötü amaçlı kullandığını ve spam mail gönderdiğini belirlemesi durumunda e-posta hizmetini süresiz olarak kesme hakkına sahiptir. 1.500 adedin üzerinde açılacak mail hesapları özel sözleşme ile verilir.
l) TEMA WEB TASARIM, yüksek anlık trafiği olan, sistem kaynaklarını aşırı tüketen, saldırı alan web sitelerinin hizmetini durdurma hakkına sahiptir.
m) KULLANICI, Web sitesi üzerinde audio stream/video broadcast uygulamaları çalıştırılamaz, mp3 ve video dosyaları yüklenmesini talep edemez. 
n) KULLANICI, Web sitesi üzerinde zararlı kod yayınlayamaz. 

Mücbir Sebepler

Doğal afetler, yangın, terör, sosyal patlamalar (büyük çaplı isyan çıkması, genel grev vb.), hastalık, tutukluluk, mevzuat tarafından getirilen yasaklamalar, büyük ekonomik krizler, iflas, donanımsal arızalar, Türk Telekom, diğer servis sağlayıcılar ve domain kayıt firmasından kaynaklanan teknik sorunlardır.

9. SÖZLEŞMENİN FESHİ

a) KULLANICI, kullanım süresi sonunda web sitesi hizmetini almak istemediği takdirde Web Sitesi'ni yenilemez ve sözleşme feshedilmiş sayılır.
b) KULLANICININ Web Sitesi'ni sözleşmeye aykırı bir biçimde kullanımının tespiti halinde TEMA WEB TASARIM sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Sözleşmenin feshi halinde önceki dönemlere ait ödemeler KULLANICIYA iade edilmeyecektir.
c) TEMA WEB TASARIM, kullanıcıya ait web sitesinin yayına başlangıç tarihinden itibaren sürenin bitimine 1 ay kala KULLANICIYI bilgilendirir. Ayrıca TEMA WEB TASARIM e-mail aracılığıyla tebligat yaparak, bir sonraki döneme ait hizmetin süresinin uzaması ile ilgili hatırlatma maili gönderir. Hatırlatma mailinin teknik aksaklıklar nedeniyle KULLANICI'ya ulaşmamış olmasından dolayı KULLANICI, TEMA WEB TASARIM'dan hiç bir maddi (tazminat, zarar tazmini vb.) talepte bulunamaz. Ödemesi yapılmadığı için yenilenmeyen hizmetlere ait alan adlarının düşmesi durumunda KULLANICI, TEMA WEB TASARIM'dan hiç bir maddi (tazminat, zarar tazmini vb.) talepte bulunamaz.

9. CEZA

a) Bu sözleşme şartlarında olabilecek her türlü anlaşmazlıklarda İstanbul mahkeme ve icra dairelerinin yetkili olacağını taraflar kabul ederler.

İşbu sözleşme verilen hizmetin başlamasıyla geçerlilik kazanır.